Sökning: "Sandra Smith"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Smith.

 1. 1. Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. LÄS MER

 2. 2. The Performance of Gender Ambiguity in Patti Smith´s Just Kids

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandra Schriefer; [2015-04-20]
  Nyckelord :Gender; Patti Smith; ambiguity; identity;

  Sammanfattning : Abstract: Gender is considered fixed by society and women are confined to their defined roles; however, gender is not black and white. Patti Smith opposed these traditional roles. This essay will argue that Patti Smith, in her autobiography Just Kids, blurs fixed ideas with regard to gender. LÄS MER