Sökning: "Sandra Stendahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Stendahl.

 1. 1. KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Lundgren; Katia Nilsson; Sandra Stendahl; [2013-03-04]
  Nyckelord :Karusellen;

  Sammanfattning : KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen.... LÄS MER

 2. 2. Får du gifta dig med mig? Ett examensarbete om tvång, tryck och traditioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Martin Spaak; Sandra Stendahl; [2011-04-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2009 blev minst sex skolelever i Göteborg utsatta för tvångsäktenskap. Det visar undersökningen som vi gjort bland samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg. Allt pekar dock på att mörkertalet är stort.. LÄS MER

 3. 3. Hur maskulinitet konstrueras på institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Olsson; Sandra Stendahl; [2005]
  Nyckelord :Maskulinitet; Institution; Genus; Diskurser;

  Sammanfattning : Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är maskulinitet en social konstruktion som ständigt förändras i interaktionen mellan män och i interaktionen med kvinnor. Studiens syfte var att undersöka hur maskulinitet konstrueras i en institutions sociala praktiker. LÄS MER