Sökning: "Sandra Stenman Sandman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Stenman Sandman.

  1. 1. Lönsamhet med avfallshantering i produktion : En utvärdering av Skanska. Sandåkern etapp 1 och etapp 2

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Sandra Stenman Sandman; [2017]
    Nyckelord :working environment; 5S; nature; construction waste; cleaning; Arbetsmiljö; 5S; natur; byggavfall; städning;

    Sammanfattning : On behalf of Skanska, the goal is to develop proposals for improving the work environment around the waste management to improve the sorting of construction waste to ultimately reduce costs and improve the order of the workplace. The study involves comparing two construction stages erected by Skanska with Riksbyggen contracting Sandåkern in Umeå. LÄS MER