Sökning: "Sandra Tersmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Tersmark.

  1. 1. Varför uteblir patienter med diabetes från ögonbottenfotografering? : En integrativ litteraturstudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Sonja Hedfors; Sandra Tersmark; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER