Sökning: "Sandra Utter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Utter.

  1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans bedömningar och åtgärder vid komplex eller långvarig ventilatorurträning

    Magister-uppsats,

    Författare :Sandra Utter; Sofie Paulsson; [2020-06-26]
    Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; bedömning; åtgärd; ventilatorvård; långvarig; komplex; urträning;

    Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a resource-intensive intervention associated with anumber of risks and complications that increases in correlation with the amount of time thepatient requires it. Weaning should therefore be initiated as soon as possible. LÄS MER