Sökning: "Sandra Wahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Wahlqvist.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av information vid abort : PM för en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Wahlqvist; Desireé Perrault; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan verklighet och marknadsföring : Turismaktörers förhållningssätt till ett vinterbetonat platsvarumärke i en tid av klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Sandra Wahlqvist; Sofia Wrangel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER