Sökning: "Sandra Wallius"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Wallius.

 1. 1. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 2. 2. The self-presentation of guilty and innocent suspects in a pre-interrogation phase

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sandra Wallius; [2022-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study was made with the purpose to examine the field of selfpresentation and self-regulation in counter-interrogation strategies. Of interest was the difference in how guilty and innocent suspects present themselves in a pre-interrogation phase in comparison to one another and in comparison to a control group. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers attityd till marijuana : Upplevd självkänsla och upplevd känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Martina Friberg; Sandra Wallius; [2015]
  Nyckelord :attitude; marijuana; self-esteem; SOC; adolescents; attityd; marijuana; självkänsla; KASAM; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna undersökning gjordes på grund av dagens uppmärksammande av användningen av drogen marijuana och syntetiska motsvarigheter bland ungdomar. Även den legalisering som skett i andra länder skapade ett intresse för undersökningen. En enkätstudie genomfördes bland gymnasieelever, årskurs tre i Västra Götaland. LÄS MER