Sökning: "Sandvik svedala"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sandvik svedala.

 1. 1. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. LÄS MER

 2. 2. Bergmaterialskaraktärisering med laboratoriekross

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johan Källström; Nedim Dautovic; [2018]
  Nyckelord :Sandvik AB; Stenkross; Käftkross; Konkross; Stone crusher;

  Sammanfattning : I detta arbete krossas åtta olika stenmaterial i en laboratoriekäftkross åt Sandvik AB i Svedala. Stenmaterialen analyseras sedan och jämföras med äldre prov och simuleringar av likadant material. Storleksfördelningen av stenmaterialen före och efter krossning analyseras och även formen på stenmaterialet. LÄS MER

 3. 3. Express distribution for Spare parts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Africa Maria Serrano Alvarez; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis is the final step of the Master’s degree in Supply Chain and Logistics, carried out in the Department of Engineering Logistics of Lund University. This study deals with how to improve a supply chain side of a part of the Sandvik’s products, which is carried out with the collaboration of the company, in the Sandvik’s base in Svedala. LÄS MER

 4. 4. Lagerstyrning – Förståelse är grunden till förbättring : Utformning av en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka samt applicering av denna på Sandviks produktionsavdelning i Svedala för att identifiera möjliga förbättringar.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Råstrander; Linnea Hejdenberg; [2016]
  Nyckelord :Inventory control; model of inventory control; item classification; ABC classification; inventory methods; order placement; order quantity; reorder point; safety stock.; Lagerstyrning; lagerstyrningsmodell; artikelklassificering; ABCklassificering; lagerstyrningsmetoder; orderläggning; orderkvantitet; beställningspunkt; säkerhetslager;

  Sammanfattning : Bakgrund: För företag som håller lager är en viktig faktor för att lyckas öka effektiviteten att arbeta med lagerstyrning. Lagerstyrning handlar om planering och kontroll av lagret för att kunna serva kunderna och produktionen. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av orderkvantiteter i ny produktionsanläggning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Niklas Persson; Veronica Svenle; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sandvik Rock Processing in Svedala is a business area within the Sandvik Group who manufactures crushers and spare parts. A new production plant, Greenfield, will be completed in 2013 and as part of the change the company makes in connection with the new plant, there is a desire to revise and optimize the order quantities in the production. LÄS MER