Sökning: "Sandvik"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet Sandvik.

 1. 1. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER

 2. 2. Experimental acceleration Measurements and Finite Elements Modeling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ibrahim Alnimairi; Salim Arrabi; [2021]
  Nyckelord :signal processing. PSD; mode shapes; Mdof; Sdof; PSDT-SVD; finite element modelling;

  Sammanfattning : Heavy crushing machines under their production shifts, creates various levels of vibration, noise and dynamic forces which can be transferred to other parts of the industrial unit. Such kind of factors applies continuous forces on machine parts which can cause gradual fatigue, creep and eventually failure of machine. LÄS MER

 3. 3. Long term aging and creep exposure for advanced heat resistant alloys : A phase analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Daniel Lundberg; Filip Wilson; Hjalmar Gunnarsson; Leo Sjörén; Robin Xu; Erik Djurberg; [2021]
  Nyckelord :Austenitic stainless steel; ferritic steels; nickel based alloys; creep; ageing; XRD; SEM EDS; LOM;

  Sammanfattning : This project was ordered by Sandvik Materials Technology and was performed by a group of students at Uppsala university. The purpose of the project was to study precipitation behavior and structure stability in six advanced heat resistant alloys. Each sample were subjected to a creep rupture test in 600 or 700°C depending on the alloy type. LÄS MER

 4. 4. Hantering av mikroplaster i industriprocesser : En studie vid Sandvik Coromants skärtillverkning i Gimo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emil Fredricsson; Oscar Axelsson; Anna Winstedt; Anastasia Novikova; Disa Barkefors; [2021]
  Nyckelord :Mikroplast; industri; filter; vatten; utsläpp; vattenrening; miljö; plast;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut mikroplaster och i sådana fall hur detta kan förhindras. Källan som utreds är de plastskärbärare som skären är placerade på under delar av tillverkningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. En studie av reelriktens inställningar i Färdigställning 13 vid Sandvik Materials Technology Primary Products : Utförd med FEM-simulering och mikrohårdhetsmätning

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Patrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med  allt  strängare  yt-  och  rakhetstoleranser  på  stångprodukter  för försäljning samt vidare bearbetning inom Sandvik Materials Technology närmar sig vissa produkter gränsen för vad den existerande  riktningsutrustningen  har kraftkapacitet  för.  Detta påskyndas  i kombination  med introduktion av hårdare material i större dimensioner än tidigare. LÄS MER