Sökning: "Sandy Fännfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandy Fännfors.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Iransk black metal och censur: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandy Fännfors; [2018-01-30]
  Nyckelord :Black metal; music and censorship; case-study; musicology; music;

  Sammanfattning : This essay focuses on black metal and musical censorship in Iran. This is done through a case study with Sina Winter who lived most of his life in Iran, creating black metal music in the obscurity with his one-man band From the Vastland. LÄS MER