Sökning: "Sanela Todorovac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanela Todorovac.

  1. 1. Modersmålsundervisning: vision och verklighet. En studie av sju lärare i persiska och bosniska i två västsvenska kommuner

    C-uppsats,

    Författare :Farnaz Zibandeh; Sanela Todorovac; [2011]
    Nyckelord :Modersmål; språkutveckling; tvåspråkighet; lärande;

    Sammanfattning : Frågeställningar:1. Hur ser modersmålslärarnas arbetsvillkor ut och på vilket sätt skapar de språkliga miljöer som gynnar barnens lärande?. På vilket sätt förankrar modersmålslärarna läroplanen i sitt arbete?3. Vilka dilemman och hinder finns det för att uppnå målen?4. LÄS MER