Sökning: "Sanja Djujic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanja Djujic.

 1. 1. Hur många företag har gått över till K2 - regelverket? En studie av byggföretag i Västra götaland

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Sanja Djujic; [2010-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 11 juni 2008 antog bokföringsnämnden det nya regelverket Årsredovisning i mindre aktiebolag, det så kallade K2-regelverket. Syftet med det nya regelverket var att förenkla redovisningen för mindre aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Redovisning i småföretag - vilka fel upptäcks oftast vid skatterevisioner?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Osacarson; Sanja Djujic; [2008-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns många problem med redovisning i småföretag somdet kan finnas många orsaker till. Företag är per definition en vinstmaximerande enhet.Ekonomi är att hushålla med resurser. LÄS MER