Sökning: "Sanja Kavcic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanja Kavcic.

  1. 1. Den orala hälsans påverkan hos barn med övervikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Sanja Kavcic; Johanna Appelfeldt; [2011]
    Nyckelord :caries; children; obesity; oral health; overweight; barn; fetma; karies; oral hälsa; övervikt;

    Sammanfattning : Övervikt och fetma håller på att utvecklas till ett globalt folkhälsoproblem. År 2010 fanns det fler än 43 miljoner överviktiga barn (under fem års ålder) i världen. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om den orala hälsan påverkas hos barn med övervikt. LÄS MER