Sökning: "Sanjin Pecikoza"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanjin Pecikoza.

 1. 1. Are Nordic students prepared foruniversity courses taught in English? : Comparing the Danish, Finnish, Norwegian and Swedish pre-university English language syllabuses with international requirements for university entry.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sanjin Pecikoza; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to globalization and the importance of having a single lingua franca in academia, the number of international university courses taught in English—so called English medium instruction (EMI) has been steadily increasing. All students, national and international, are required to pass a certain linguistic threshold in order to be able to apply for a university program. LÄS MER

 2. 2. Teknologi och spel i geografiundervisningen : Pedagogiska verktyg eller enbart lek?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sanjin Pecikoza; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ordet spel och dess betydelse är svårt att beskriva. Spel har många definitioner och studien kommer därför att använda ordet spel för att beskriva applikationer, datorspel, hemsidor och geografiska verktyg. LÄS MER