Sökning: "Sankt Petersburg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sankt Petersburg.

 1. 1. Rapporteringen av självmordsbombningar i svensk nyhetsmedia : En kvantitativ innehållsanalys av svensk medierapportering om bombdåd i Europa och Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ophelia Larsson; Rasmus Kumpula; [2020]
  Nyckelord :Europa; Innehållsanalys; Media; Mellanöstern; Självmordsbombning; Terrorism;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur den svenska medierapporteringen skildrar terrordåd i Mellanöstern och Europa i press och webb. Typen av terrordåd är specificerat till självmordsbombningar och analysen hanterar artiklar om dåd som ägt rum i Abha (Saudiarabien 2015), Ansbach (Tyskland 2016), Bryssel och Zaventem (Belgien 2016), Khuzdar (Pakistan 2016), Kuwait City (Kuwait 2016), Lahore (Pakistan 2019), Manchester (Storbritannien 2017) och Sankt Petersburg (Ryssland 2017). LÄS MER

 2. 2. Förbarmande i förskingringen. Välgörenhet inom nordiska invandrargemenskaper i Ryssland och Argentina 1877–1922

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonatan Andersson; [2016]
  Nyckelord :migration; invandrarförening; välgörenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra karakteristiken hos två invandrarföreningar med välgörenhetsprägel aktiva under decennierna vid sekelskiftet 1900; en svensk i Buenos Aires och en skandinavisk i Sankt Petersburg. Ur teorier om vilka faktorer som får invandrarföreningar att bildas och fortsätta bedriva sina aktiviteter har jag formulerat en hypotes: att föreningarna i fråga skulle skilja sig medlemskapsantal, få olika möjligheter till välgörande aktiviteter, samt att välgörenhetsarbetet skilde sig. LÄS MER

 3. 3. Idioten. Romanen om den goda människan : Furst Mysjkin som den gestaltade idén om godhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2014]
  Nyckelord :Dostojevskij; Idioten; kunskapsbegreppet; Kant; Namli; dårskapsfilosofi; Fedotov; rysk-ortodox tradition; västerländsk idealism; kenotisk etik; apofatisk teologi; personalism; semiotik; ikonteologi; Dionysios Areopagita; narratologi; intertextualitet; Genette; Johannesevangeliet; religiös existentialism; kronotopen; Bachtin; dialogen; Skönheten kan rädda världen .; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie om godhetens idé, gestaltad i karaktären furst Mysjkin i Fjodor Dostojevskijs roman Idioten. Teoretisk utgångspunkt för analysen av romanens etiska och religiösa innehåll är västerländsk idealism och rysk-ortodox tradition. LÄS MER

 4. 4. Edith Södergran och hennes ryska tradition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
  Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER

 5. 5. Etableringsproblem på den ryska marknaden : Svenska företag i Moskva och Sankt Petersburg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Elena Kirian; Julia Tarasova; [2006]
  Nyckelord :Russia; problems; Russian marketing; establishment; international companies; Swedish companies in Russia; Moscow; Sankt Petersburg; Ryssland; etableringsproblem; export; rysk marknad; svenska företag; hinder; etablering;

  Sammanfattning : In this essay we map and evaluate obstacles and problems that can occur during the establishment of international companies in Russia. This is done by investigating Swedish companies, which are established in Moscow and Saint Petersburg. We used secondary and primary data from books, previous surveys, reports, articles and the Internet. LÄS MER