Sökning: "Sanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Sanna Andersson.

 1. 1. Modersmålets betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; Matilda Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare arbetar med de yngre flerspråkiga eleverna och vilken roll modersmålet har i deras språk- och kunskapsutveckling. Metoden har bestått av insamling och granskning av information som resulterat i nio referensgranskade studier, samt en rapport från Skolinspektionen. LÄS MER

 2. 2. Att äta kakan och ha den kvar - En kvalitativ idéanalys av idéer i den svenska opinionsbildande journalistiken gällande statens roll under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :ideologisk utveckling; idéer; opinionsjournalistik; coronakrisen; statens roll; trygghet; frihet; nyliberalism; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Nyliberala idéer har på många sätt ersatt den socialdemokratiska ideologi som tidigare präglat det svenska samhället. Likaså, har den svenska opinionsjournalistiken som en del av samhället, också rört sig från vänster till höger opinions- och ägarmässigt. LÄS MER

 3. 3. Samarbete i praktiken - En kvalitativ studie om lärare och studie- och yrkesvägledares samarbete i praktiken med målet att stärka elevers valkompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; Elin Antonsson; [2020]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; lärare; samarbete; vägledning; valkompetens;

  Sammanfattning : Befintliga riktlinjer och styrdokument beskriver hur studie- och yrkesvägledning bör organiseras på grundskolan samt vilka förutsättningar för samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare som bör finnas på grundskolan. Dock har tidigare forskning konstaterat att samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan vara svårt att omsätta till praktiken. LÄS MER

 4. 4. Aluntillverkningens betydelse för skogen : med ett exempel från Andrarums alunbruk i Skåne 1637–1912

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Alummill; archive document; historical maps; Verkalinjen; history of forest; history of industry; Alunbruk; arkivdokument; historiska kartor; Verkalinjen; skogshistoria; industrihistoria;

  Sammanfattning : Andrarums alunbruk satte stort avtryck i den omgivande skogen. Bruket krävde stora resurser av ved för att kunna processa alunskiffer till alun, vilket gjorde att behovet av vedresurser var stort. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar individer med diabetes mellitus typ 1 att utföra fysisk aktivitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Sanna Andersson; Ida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; physical activity; self-care; the nurse s support; Diabetes Mellitus typ 1; egenvård; fysisk aktivitet; sjuksköterskans stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en del av egenvården för individer med diabetes mellitus typ 1. Upprätthålla en god glykemisk balans samt att inte drabbas av hypoglykemi beskrivs vara en svårighet. LÄS MER