Sökning: "Sanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Sanna Andersson.

 1. 1. Läsläxan – likvärdig eller inte? : En kvalitativ undersökning om hur lärare i åk 1 arbetar för att åstadkomma en likvärdig läsinlärning genom läsläxan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mathilda Stenqvist; Sanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Likvärdighet; läsläxan; läsflyt; läsutveckling; läsförmåga; läsinlärning läxa;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka fyra verksamma f-3 lärare under årskurs 1. Studien undersöker hur de arbetar för att skapa likvärdigheten i och med användandet av läsläxan för att ökaelevernas läsinlärning. LÄS MER

 2. 2. ”Alla barn och familjer ska få ett bra bemötande på förskolan, vem man än är och var man än kommer ifrån” : En kvalitativ intervjustudie om det första mötet med nyanlända barn och familjer på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; inskolning; interkulturellt förhållningssätt; kultur; nyanländ; språk; trygghet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare säger sig arbeta för att skapa trygghet till nyanlända barn och vårdnadshavare vid inskolning. Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: Hur beskriver förskollärare att inskolning sker av nyanlända barn och vårdnadshavare på förskolan för att skapa trygghet? Hur säger sig förskollärare kommunicera med nyanlända barn och vårdnadshavare vid inskolning för att skapa trygghet? Vilka utmaningar säger sig förskollärare uppleva vid inskolning av nyanlända barn och vårdnadshavare? Studiens teoretiska utgångpunkt utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Elevers matematiska utveckling i arbetet med problemlösning inom det kooperativa lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Andersson; Amanda Bjerstam; [2021]
  Nyckelord :Cooperative learning; mathematical ability; mathematical education and problem solving; Kooperativt lärande; matematikutbildning; matematiska förmågor och problemlösning;

  Sammanfattning : The following study aims to investigate how pupils benefit from the work with problem solving in cooperative learning and what mathematical abilities the pupils develop in this type of work. The target of this study is elementary school. The result of this study is based on a selection of scientific articles. LÄS MER

 4. 4. IT-säkerhet : Användarbeteenden, orsaker och åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Andersson; Ellinor Schiöld; [2021]
  Nyckelord :IT-security; information security; insider threats; human factors; user behavior; causes; actions; IT-säkerhet; informationssäkerhet; insiderhot; mänskliga faktorer; användarbeteende; orsaker; åtgärder;

  Sammanfattning : Organisationer står idag inför flera olika hot mot deras IT-säkerhet där ett av de vanligaste hoten är skadliga användarbeteenden som främst orsakas av interna användare. Det kan vara svårt att veta för organisationer vad för användarbeteenden som kan utgöra ett hot samt vilka orsaker som kan bidrar till dessa beteenden. LÄS MER

 5. 5. Förstoppningsproblematik hos barn- Egenvårdsråd och stöd till föräldrar : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :SANNA ANDERSSON; Cassandra Blomgren; [2021]
  Nyckelord :Children; Preschool Children; Constipation; Parents; Self-care; “childcare”; Barn; egenvård; förskolebarn; förstoppning; förälder; vård av barn.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Förstoppning är ett vanligt återkommande problem hos barn och kan uppträda som  diffusa symtom som magont, irritabilitet, uppblåst buk och minskad aptit. Tillståndet kan skapa  stress i familjen vilket resulterar i en ond cirkel som blir allt svårare att ta sig ur. LÄS MER