Sökning: "Sanna Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sanna Axelsson.

 1. 1. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Varför används inte friskvårdsförmåner? : En intervjustudie genomförd på IKEA Industry Älmhult AB med fokus på anställdas användande av friskvårdsförmåner utifrån lärande och hälsolitteracitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sanna Axelsson; Lisa Karlsson; [2014]
  Nyckelord :sociocultural perspective; health literacy; health privileges; company; health; sociokulturellt perspektiv; hälsolitteracitet; friskvårdsförmåner; företag; hälsa;

  Sammanfattning : IKEA Industry Älmhult AB erbjuder en rad förmåner. De arbetar med olika former av friskvård, dels företagshälsovård och arbetsmiljö men även friskvårdsbidrag, massage och olika hälsoundersökningar samt tester. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsplanens nyttjande inom den finansiella servicesektorn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Axelsson; Hanna Björson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur och varför arbetar Sveriges fyra storbanker med sin jämställdhetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning? Vilka motiv har de med sin jämställdhetsplan och vilka interna och externa effekter har den på deras verksamhet? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur Sveriges fyra storbanker arbetar och integrerar sin jämställdhetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning. Ett delsyfte är att identifiera vilka motiv banken har med sitt jämställdhetsarbete samt vilka interna och externa effekter planen uppfattas ha på verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Att styra arbetet i rätt riktning : En fallstudie om individuell målstyrning på Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sanna Axelsson; Hanna Björson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag kan använda sig av balanserade styrkort för att få ner organisationens övergripande mål i mindre delar. En fördel med det är att de anställda blir mer involverade och motiverade till att göra ett bra arbete. Styrkortet består av flera styrtal som mäter olika prestationer. LÄS MER

 5. 5. Hur "galen" får man vara? : Om elevers uppfattningar av lärande i litteratursamtal.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Sanna Axelsson; [2010]
  Nyckelord :Litteratursamtal; läsning; läsförmåga; läsförståelse; lässtrategier; textrörlighet.;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete var att belysa elevers uppfattningar av lärande i litteratursamtal. Genom att synliggöra lärandet ville jag fördjupa förståelsen för litteratursamtalets roll i utvecklingen av elevers läsförmåga. Jag valde en fenomenografisk forskningsansats vilket gav vissa förutbestämda val av metoder. LÄS MER