Sökning: "Sanna Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sanna Berg.

 1. 1. Exploring the Role of Adolescents’ Co-Rumination With Mothers and Friends: Longitudinal Associations With Depressive Symptoms

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Berg; Sanna Lindsten; [2021]
  Nyckelord :co-rumination; depressive symptoms; gender; adolescents; peers; mothers; longitudinal study; regression analysis;

  Sammanfattning : Co-rumination is a communication process that has been linked to depressive symptoms among adolescents. The first aim of this study was to examine the directionality of the associations, regarding co-rumination with peers and mothers, as well as comparing co-rumination about the mothers’ and the adolescents’ problems. LÄS MER

 2. 2. Budgetens kritik testad i en osäker omgivning : en utforskande undersökning från svenska bilåterförsäljares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sanna Kuzet; Malin Engarås; [2021]
  Nyckelord :Budget; Budget critisism; Dynamic environment; Organizational management; Car Industry; Car retailers; Contingency theory; Explorative study; Budget; Kritik av budget; Dynamisk omgivning; Organisationsledning; Bilbranschen; Bilåterförsäljare; Kontingensteorin; Utforskande undersökning;

  Sammanfattning : I takt med att organisationers omgivande miljö beskrivs som alltmer dynamisk, ökar kritiken mot den budgeteringen, då budget anses var ett statiskt ekonomistyrningsverktyg. Trots medhållet som kritiken får visar empiriska studier att få företag faktiskt överger budget som huvudsakligt planerings- och kontrollverktyg (Sandalgaard 2012; Ekholm & Wallin 2000; Dokulil, Zlámalová & Popesko 2017). LÄS MER

 3. 3. Har jag gjort tillräckligt? : En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av sitt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Berg; Sofia Mårshagen; [2018]
  Nyckelord :Honour based violence; social service; opportunities and difficulties; social workers experience;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med rätt hjälp. LÄS MER

 4. 4. SUICID SÄTTER SINA SPÅR- EN EMPIRISK KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER EFTER ATT EN PATIENT INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SUICIDERAT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :SARA IVARSSON; SANNA LUND; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterskor; skuld; slutenvård; stöd; suicid; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient suiciderar kan anses vara det mest allvarliga och svårhanterliga som kan hända inom psykiatrin. Eftersom psykisk ohälsa medför en stor suicidrisk kommer de flesta sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård någon gång att uppleva att en patient suiciderar. LÄS MER

 5. 5. Barn på flykt i två bilderböcker från 2016 : – En komparativ studie av Francesca Sannas Flykten och Ebba Bergs Trolleri medKaram Nadjar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Bilderböcker; Flykting; Barn på flykt; Francesca Sanna; Ebba Berg;

  Sammanfattning : Just nu är över 60 miljoner människor på flykt i världen. Ungefär hälften av dessa är barn. Elever i Sveriges skolor möter nästan dagligen flyktingar på ett eller annat sätt, antingen personligt eller genom nyheter och sociala medier. Det är av vikt att de har kunskaper att kunna bemöta människor som är eller har varit på flykt. LÄS MER