Sökning: "Sanna Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sanna Berg.

 1. 1. Har jag gjort tillräckligt? : En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av sitt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Berg; Sofia Mårshagen; [2018]
  Nyckelord :Honour based violence; social service; opportunities and difficulties; social workers experience;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med rätt hjälp. LÄS MER

 2. 2. SUICID SÄTTER SINA SPÅR- EN EMPIRISK KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER EFTER ATT EN PATIENT INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SUICIDERAT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :SARA IVARSSON; SANNA LUND; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterskor; skuld; slutenvård; stöd; suicid; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient suiciderar kan anses vara det mest allvarliga och svårhanterliga som kan hända inom psykiatrin. Eftersom psykisk ohälsa medför en stor suicidrisk kommer de flesta sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård någon gång att uppleva att en patient suiciderar. LÄS MER

 3. 3. Barn på flykt i två bilderböcker från 2016 : – En komparativ studie av Francesca Sannas Flykten och Ebba Bergs Trolleri medKaram Nadjar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Bilderböcker; Flykting; Barn på flykt; Francesca Sanna; Ebba Berg;

  Sammanfattning : Just nu är över 60 miljoner människor på flykt i världen. Ungefär hälften av dessa är barn. Elever i Sveriges skolor möter nästan dagligen flyktingar på ett eller annat sätt, antingen personligt eller genom nyheter och sociala medier. Det är av vikt att de har kunskaper att kunna bemöta människor som är eller har varit på flykt. LÄS MER

 4. 4. Att leva i en berg- och dalbana : Fem kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Hennel; Sanna Lukjanov; [2016]
  Nyckelord :Autobiography; identity; manic-depressive; qualitative content analysis; relatives; Anhöriga; identitet; kvalitativ innehållsanalys; manodepressiv; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livshotande sjukdom som karaktäriseras av hypomani, mani och depression som påverkar både personen själv och dennes anhöriga. Då sjukdomen inte kan botas riktas behandlingen mot att lindra symtomen. LÄS MER

 5. 5. En berg- och dalbana av genusstrategier : En studie om den normativa genusbildens konsekvenser för kvinnor med erfarenhet av narkotikamissbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Gina Gidlöf; Sanna Hallgren; [2012]
  Nyckelord :Female drug abusers; gender; social construction; gender theory; Kvinnor; narkotikamissbruk; social konstruktion; genusteori;

  Sammanfattning : A qualitative interview study how the normative gender images affects on women, their roles and positions in a drug abuse. The purpose of this study aims to shed a light at the consequences that the normative gender scenario inflicts on women with drug abuse and how these prejudices affects these women. LÄS MER