Sökning: "Sanna Erlandsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanna Erlandsson.

 1. 1. Politikers inställning till fysioterapeuter som en del av elevhälsan : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Lundin; Sanna Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Barn- och utbildningsnämnden; elevhälsa; fysioterapi; hälsofrämjande arbete; skolhälsovård.;

  Sammanfattning : Inledning: Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och socialpedagogiska insatser, där arbetet främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Tidigare studie visar på att elevhälsans insatser i de flesta fall riktas mot ohälsa och att det främjande arbetet inte blir tillräcklig. LÄS MER

 2. 2. Coaching och Genus. Drömmen om den sanna människan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Erlandsson; Sabrina Larsson; [2012]
  Nyckelord :identity; change; coaching; individual; genus; individ; coach; förändring; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to discern the role of coaching in the discourse of societal change and if coaching decides the identity of the individual, as well as what impact coaching has on gender. Reseach was conducted through semi-structured interviews with ten different coaches actively working within different arenas and by using The International Coach Federations standards and policies. LÄS MER

 3. 3. Ignucell Protect- Kan den nya dränerande fasadskivan vara grunden till ett fuktsäkert enstegstätat fasadsystem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Malin Bodell Pettersson; Sanna Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :ignucell; interlock; stotherm vario d; enstegstätad fasad; fuktskador; dränerande fasadskiva; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas ett modifierat enstegstätat fasadsystem, StoTherm Vario D, som bygger på den nya dränerande fasadskivan Ignucell Protect. Syftet är att undersöka om det finns någon anledning att tro att systemet inte skulle klara den fuktbelastning det kan utsättas för. LÄS MER