Sökning: "Sanna Eskelinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Eskelinen.

  1. 1. Utveckling av FPGA-baserad lösning för PROFINET

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Sanna Eskelinen; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : PROFINET är en öppen standard för industriellt Ethernet, som uppfyller alla behov inom automation. PROFINET gör det möjligt att koppla in det befintliga fältbussystemet, till exempel PROFIBUS utan att det behöver ändras, genom ett så kallat proxy. LÄS MER