Sökning: "Sanna Hagelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Hagelin.

 1. 1. Ekonomistyrningen och ledarskapets påverkan på den svenska gymnasieskolan : En jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Flodin Charlotte; Hagelin Sanna; [2018]
  Nyckelord :Upper Secondary Schools; Public Schools; Private Schools; Management Control; Leadership; Political Governance; Ekonomistyrning; Ledarskap; Politisk styrning; Gymnasieskolor; Kommunala skolor; Fristående skolor;

  Sammanfattning : Introduktion: Valet av gymnasieskola, vilken skola och program en elev väljer att studera vid, är ett val alla i årskurs nio i Sverige måste ta. Ett av dessa val är om eleven ska studera vid en kommunal eller fristående skola. LÄS MER

 2. 2. Balans mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Sanna Hagelin; Evelina Carlsson; [2011-07-20]
  Nyckelord :Balans mellan arbete och privatliv; personalvetenskap; Linjechefer; Human Resources;

  Sammanfattning : Balans mellan arbete och privatliv är en viktig och aktuell fråga både idag och i framtiden. I organisationerna ses balans mest som en hälsofråga och någonting som framförallt är aktuellt för chefer med barn eller sjuka föräldrar. LÄS MER