Sökning: "Sanna Horn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Horn.

  1. 1. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

    Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
    Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

    Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER