Sökning: "Sanna Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sanna Isaksson.

 1. 1. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Isaksson; [2023]
  Nyckelord :cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares utmattning associerat med organisatorisk och social arbetsmiljö : En tvärsnittsstudie om krav och kontroll samt obalans mellan arbete och privatliv

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sanna Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Primary school teacher; demand; control; work-life conflict; exhaustion; Grundskollärare; krav; kontroll; obalans mellan arbete och privatliv; utmattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har påvisats att brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan ge upphov till psykisk ohälsa och att grundskollärare är särskilt utsatta gällande höga krav och låg kontroll i arbetet. Tidigare studier har visat på att höga krav är en stor riskfaktor för att stressrelaterade psykiska besvär kan uppkomma i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första år som legitimerad sjuksköterska : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Isaksson; Evelina Stenbom; [2019]
  Nyckelord :Nyexaminerad; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Quantifying effects of deformable CT-MR registration

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Isaksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rigid image registration is an important part of many medical applications. In order to make correct decisions from the registration process the un-certainty of the results should be included. In this thesis a framework for estimating and visualising the spatial uncertainty of rigid image registration without groundtruth measurements is presented. LÄS MER

 5. 5. Design and development of a medical device for diagnosis of COPD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Sanna Eriksson; Sofia Isaksson; [2015]
  Nyckelord :prototyping; ergonomics; product development; pulmonary function measurement; medical device; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för design och utveckling av ett medicintekniskt instrument för diagnos av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller emfysem. Arbetet utgår ifrån en ny diagnosmetod och ett instrument i form av en funktionell prototyp som används för att testa den nya diagnosmetoden. LÄS MER