Sökning: "Sanna Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sanna Jonsson.

 1. 1. PROSTITUTION IN THE EU - What’s the problem represented to be?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanna Jonsson; [2021-04-14]
  Nyckelord :Prostitution; Sex Work; European Union; Discourse; Stigma;

  Sammanfattning : This study presents perceptions of prostitution found in the legislation debate in the EU and inwhich way these affect the policy making by examining EU policy documents and the EuropeanWomen Lobby’s statements on future prospects. To unveil the discourses and stigmas ofprostitution and their effect feminist theories is a necessity. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of two CNN models, VGGNet-16 & VGGNet-19, for classification of Alzheimer’s disease in brain MRI scans

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tim Jonsson; Isabella Tapper; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computer-aided-diagnosis (CAD) emerged in the early 1950s and since then CAD has facilitated the diagnosing of many medical conditions and diseases. In particular, CADfor Alzheimer’s disease (AD) has been immensely researched the last decade thanks to advanced neuroimaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET). LÄS MER

 3. 3. En ros är en ros, men inte här. Här måste den betyda någonting. : En multimodal kritisk diskursanalys av patriarkala strukturer i reality-tv och en fiktiv dystopi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sanna Jonsson; Elvira Joelsson; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; feminism; reality-tv; fictional dystopia; MCDA; genus; feminism; reality-tv; fiktiv dystopi;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys mellan ett reality-program och en fiktiv dystopi. Studien syftar till att undersöka hur underliggande maktstrukturer tar sig uttryck i belöningar och bestraffningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på hälsocentral under pandemin COVID-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Jonsson; Sanna Kaistamaa; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; pandemi; covid-19; hälsocentral; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 började en pandemi spridas kallad covid-19 vilket oftast gav förkylningsliknande symtom men som också kunde ge allvarlig sjukdom eller leda till döden. Tidigare forskning har visat att en pandemi kan orsaka ökad belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alma Boudrée; Sanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Lidande; Livsvärld; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns i hela världen. När kvinnor utsätts för våld påverkar det inte bara hälsan på sikt, utan i vissa fall kostar det även liv. Kvinnor som utsätts för våld kan vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. LÄS MER