Sökning: "Sanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Sanna Larsson.

 1. 1. En studie om funktionsbyte och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelseförmåga på Göta hovrätts domstolsbyggnad från 1650 : Från ett förvaltningsperspektiv

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Nathalie Ingmarsdotter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Several cultural-historical buildings are chosen to be teared down instead of researching the opportunities of maintaining the cultural-historical buildings due to the difficulties of with accessibility adaption in cultural-historical buildings. The lack of antiquarian expertise can be related to the lack of taught antiquarian knowledge in the higher education level regarding construction and architectural engineering. LÄS MER

 2. 2. En utmaning - Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med Diabetes Mellitus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Larsson; Ellen Dalberg; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; sjuksköterskor; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det måste vara minst två svenska damer på pallen när vi jobbar, annars gör vi inte damsprint” : En kritisk diskursanalys av SVT:s ideologiska liverapportering av internationell längdåkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Axel Duberg; Sanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :nationalism; patriotism; cross-country skiing; live reporting; SVT; nationalism; patriotism; längdåkning; liverapportering; SVT;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to analyze the presence of nationalism and patriotism in the live reporting of the 2019–2020 season of the FIS Cross-Country World Cup, reported by the Swedish national public service broadcaster, SVT. Thereby, the following research questions have been constructed: 1. LÄS MER

 4. 4. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER

 5. 5. Vem stoppar våldet? : En tematisk analys av kommuners arbete mot våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elinda Jansson; Sanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; municipalities in cooperation; public documents; Våld i nära relationer; kommunal samverkan; offentliga dokument;

  Sammanfattning : Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap § 11 hör det till socialnämndens uppgifter att se till att de som utsätts för brott och deras närstående får stöd och hjälp, behoven hos kvinnor som utsätts för våld av närstående ska särskilt beaktas. Socialtjänsten är vidare skyldig att bedriva intern och extern samverkan i arbetet mot våld i nära relationer. LÄS MER