Sökning: "Sanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sanna Larsson.

 1. 1. Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Bergquist; Sanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Sex- and relationships education; Sexual health; Students; Student health; Elevhälsa; Elever; Sex- och samlevnadsundervisning; Sexuell hälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i sexualundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar och hämmar livskvaliteten hos personer med ALS : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Kinisjärvi; Sanna Larsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; livskvalitet; faktorer; integrativ litteraturöversikt; omvårdnad
;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros är en allvarlig obotlig sjukdom som medför tilltagande muskelsvaghet och förlamning, som leder till döden vanligen efter 2-4 år på grund av försvagad andningsförmåga. Att drabbas av ALS påverkar livskvaliteten. Upplevelsen av livskvalitet är individuell och beror på en rad olika faktorer. LÄS MER

 3. 3. Utveckla ett ämnesspecifikt språk inom SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :So-undervisning; Språkutvecklande; begreppsförståelse; klassrumsinteraktion; ämnesspecifika begrepp; ämnesundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att utforska språkutveckling inom ämnesundervisningen med fokus på begreppsförståelse. Vilket arbetssätt som är bra att använda för att utveckla begreppsförståelsen. LÄS MER

 4. 4. ”Stillasittande barn - finns det?” - En studie om barns rörelsemönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Höglund Dessfelt; Marina Larsson; [2019]
  Nyckelord :begränsning; främjande; fysisk aktivitet; lärande; normer; Piaget; preoerationella stadiet; rörelse;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som utfört en studie med syfte att synliggöra hur förskolans normer och regler kan begränsa alternativt främja barns rörelsebehov inomhus. Tidigare forskning visar att en aktiv livsstil har en god inverkan på hälsan och att rörelser påverkar den kognitiva utvecklingen positivt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER