Sökning: "Sanna Lindahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanna Lindahl.

 1. 1. Value Creation Through Synchronous CMC? : The Banks' Perspective

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Lindahl; Sanna Malm; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of technology and the Internet have in many ways influenced how companies conduct their business, and what creates a competitive advantage. Previous research have recognized that due to this development, those companies that can create a superior value for the customer will also be the ones that can create a competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Sanna Albinsson; Ida Lindahl; Sara Åberg; [2011]
  Nyckelord :Film; comedy; gender; masculinity; femininity; humor; social constructionism; Bridesmaids; The Hangover; Film; komedifilm; genus; maskulinitet; femininitet; humor; socialkonstruktionism; Bridesmaids; The Hangover; Baksmällan;

  Sammanfattning : Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. LÄS MER

 3. 3. Det varierade arbetssättet – så når vi alla elever : -En studie om att möta alla elever med fokus på estetiska ämnen och IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Malin Lindahl; Sanna Berg; [2011]
  Nyckelord :varierat arbetssätt; IKT; estetiska ämnen; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER