Sökning: "Sanna Lindfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Lindfors.

 1. 1. När den man älskar vill dö hemma. Anhörigas emotionella upplevelser av vård i hemmet vid livets slutskede.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Eriksson; Sanna Lindfors; [2019-08-16]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; Avancerad hemsjukvård; Familjecentrerad vård; Anhöriga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av människor önskar att få dö i sitt eget hem omgiven av sin familj. När en person önskar att dö i hemmet finns hemsjukvård som är specialiserad på vård i livets slutskede. LÄS MER

 2. 2. Metal Fractionation in Snowmelt Runoff : A Comparison between Ultrafiltration and Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) techniques

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sarah Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Urban Runoff; Metals; Ultrafiltration; Diffusive Gradients in Thin Films;

  Sammanfattning : Urban runoff is a non-point pollution source deteriorating water quality of natural watersystems. The composition of urban runoff vary depending on land use, seasonal changes anddifferent surfaces that come into contact with the water. LÄS MER