Sökning: "Sanna Lindholm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sanna Lindholm.

 1. 1. Samtal i trä

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Sanna Lindholm; [2018-08-16]
  Nyckelord :Konsthantverk; smyckekonst; trä;

  Sammanfattning : In this text you will follow the work and methods I used in my MA project Wooden talks, safe terrain and tangled situations.Wooden talks is a installation of abstract shapes in meeting with figurative ones. LÄS MER

 2. 2. Warrior's

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Sanna Lindholm; [2014-09-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Industriellt byggande av flervåningshus i trä - miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fanny Ledel; Sanna Lindholm; [2011]
  Nyckelord :flervåningshus; trä; industriellt byggande; miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to examine whether there is any connection between the multi-storey wooden buildings, industrial construction and environmental impact. In the early 1960’s prefabricated parts were used to build “Miljonprogrammet”. LÄS MER

 4. 4. Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning - arbetssättet vid läsinlärningen på Manhattan New School

  C-uppsats,

  Författare :Josefine Bergenland; Sanna Lindholm; [2010]
  Nyckelord :Syntetisk; Analytisk; Läsinlärning; Manhattan New;

  Sammanfattning : Metod och material: Vi genomförde ett studiebesök på Manhattan New School i New York under en dag. Vianvände oss av observationer och intervju för att kunna besvara frågeställningarna.Resultat: Vi kunde se att skolan använde sig av mycket skönlitteratur och konkret material. De anpassadeläromedlet efter elevens kunskaper och erfarenheter. LÄS MER