Sökning: "Sanna Ohlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanna Ohlsson.

 1. 1. Er legitimitet ligger i vårt intresse : En kvalitativ fallstudie om unga vuxnas uppfattning av Folkhälsomyndighetens legitimitet i covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sanna Bäckström; Amanda Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Health crisis communication; risk society; legitimacy; covid-19; health experts;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic in Sweden is characterized by high uncertainty and risk. Health experts and authorities play a central part in informing and guiding the public’s responses to a pandemic. But to have the right to operate, an organization’s legitimacy is important. LÄS MER

 2. 2. Förstudie om ny standard för släcksystem i tunga gruvfordon : en analys av aktuell situation och framtida behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nike Schweitzer; Sanna Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Fire suppression system; Safety in mining; Mining vehicles; Heavy vehicles; SBF 127; GRAMKO; Släcksystem; Gruvsäkerhet; Gruvfordon; Tunga fordon; SBF 127; GRAMKO;

  Sammanfattning : En brand i en gruva skiljer sig åt jämfört med en brand i en byggnad. Vid brand i en undermarksanläggning uppstår ett omedelbart hot mot de människor som vistas där. Vid en gruvbrand påverkar faktorer såsom sikt, obefintligt dagsljusinsläpp och begränsade utrymningsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Matematiksamling i förskolan : En studie om nio barns matematiska begrepp och förståelse inom matematik

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sanna Blomqvist; Patricia Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :matematiska begrepp; femårsgrupp; matematiksamling; matematisk förståelse; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka femåringars tillägnande av matematikinnehåll i två olika matemaiksamlingar. I den första matematiksamlingen fick barnen räkna föremål som fanns i matteburkar som illustrerade antalen noll till tio. LÄS MER