Sökning: "Sanna Olin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Olin.

  1. 1. Kriskommunikation när konsekvenserna av djurparker drabbar människan : En fallstudie av de tragiska olyckorna som drabbade Kolmården Djurpark och Orsa Rovdjurspark

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Sanna Olin; [2018]
    Nyckelord :Djurparker; tragedi; olyckor; kriskommunikation; olyckskommunikation; kritisk diskursanalys; nyhetsmedier; Orsa Rovdjurspark; Kolmården Djurpark;

    Sammanfattning : 2012 respektive 2017 mister två djurskötare sina liv på två olika djurparker i Sverige, den ena efter ett rutinmässigt arbete inne hos vargarna på Kolmården och den andra i inhägnaden för björnar på Orsa Rovdjurspark. De båda djurparkerna står mitt i offentlighetens insyn och kan inte ge information om hur detta kunde ske, något som väcker känslor bland allmänheten. LÄS MER