Sökning: "Sanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Sanna Olsson.

 1. 1. Förskollärares arbete med barns språkutveckling : en studie om hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jönsson Katarina; Olsson Sanna; [2020]
  Nyckelord :Språkstimulans; språkutveckling; förskola; förskollärare; barn; samspel; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns tidiga språkutveckling. Vår arbetslivserfarenhet, egna erfarenheter samt det personliga intresset för barns språkutveckling är det som har styrt vårt val av att undersöka hur förskollärare, i förskolan, stimulerar barns tidiga språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Reducing or reproducing gender norms : An ethnographic study based on observations in Ugandan preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Olsson; Elsa Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; education; equality; gender; ethnography; observation; preschool; teachers.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute, with knowledge of conceptions of male and female, to Ugandan preschools and to study in what ways gender norms in the Ugandan society are reflected and developed in the daily activity in preschools. The theoretical underpinnings used in this study are social constructive and inspired by Butler, Connell and Pearse among others. LÄS MER

 3. 3. “Du är ju kille, du ska ha ärr”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Traditionella könsroller; Kön;

  Sammanfattning : Detta är en jämförelsestudie mellan två olika förskolor (en kommunal och en kyrklig) i olika regi som behandlar hur förskollärare och förskolechefer resonerar/talar kring arbetet med genus i förskolan. Frågeställningarna som kommer besvaras i detta arbete lyder: • Hur resonerar/talar förskollärare och förskolechefer kring genus? • Hur jobbar förskolorna för att bryta de stereotypiska könsrollerna? • Vilken roll spelar förskolornas olika styrning för hur de arbetar med genus? Med hjälp genusteorier, miljön som den tredje pedagogen och teorier om att bli sig själv har jag analyserat min empiri. LÄS MER

 4. 4. Att möta flyktingar, asylsökande och papperslösa inom hälso- och sjukvården : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sanna Olsson; Emma Strömgren; [2019]
  Nyckelord :Flyktingar; asylsökande; papperslösa; sjuksköterskans erfarenheter; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskan kommer i allt större utsträckning möta patienter med en skiftande kulturell bakgrund. Att möta flyktingar, asylsökande och papperslösa som har utsatts för trauman utmanar sjuksköterskan att tillgodose en vård på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Konsten att attrahera på framtidens arbetsmarknad : En studie i arbetsgivares attraktivitet inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Johanna Holmberg; Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive employers; attractive work; talent management; employer branding; value proposition; Attraktiva arbetsgivare; Attraktivt arbete; Talent management; employer branding; value proposition;

  Sammanfattning : The increasing digitalisation of our society is making it harder for the IT industry to attract and recruit employees. One of the biggest assets a company has is its employer brand. This makes “employer branding” one of the most important matters for companies in the IT industry (Backhaus & Tikoo, 2004). LÄS MER