Sökning: "Sanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Sanna Persson.

 1. 1. Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Ljungström; Sanna Persson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; radiography; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% avkvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening,med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skedeupptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. LÄS MER

 2. 2. Fifty Shades Frigjord? : en kvalitativ innehållsanalys av performativitet i filmen “Fifty Shades Freed”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Melin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Genus; makt; performativitet; heteronormativitet; “Fifty Shades”; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. LÄS MER

 3. 3. Avvikelseområden inom intensivvården : En registergranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Emelie Persson; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Patient safety; risk management; nursing; nursing care; critical care; Patientsäkerhet; avvikelserapportering; sjuksköterskeprofessionen; omvårdnad; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten brister ibland i vården men är så viktig för den enskilda individens mående och tillfrisknande, begreppet innebär att patienter inte ska komma till skada eller att vårdåtgärder uteblir som patienten är i behov utav. Olika faktorer kan påverka att oförutsedda händelser inträffar som kan medföra en patientsäkerhetsrisk, för att dessa faktorer skall kunna uppmärksammas rapporteras händelser in som avvikelser av involverad personal. LÄS MER

 4. 4. Nivåanpassad problemlösning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Elementary school; Mathematics; Middle school; Problem solving; Teaching aids analysis;

  Sammanfattning : In this thesis, two mathematics books are reviewed, Alma C Grundbok (1999) and Matte Direkt Borgen 6A (2004). In the review, the books section on problem solving has been the focus. The review has dealt with the number of problem solving in each book and at what level of knowledge these are aimed at. LÄS MER

 5. 5. Manliga valberedares dolda inflytande över svenska styrelsers jämställdhet : En kvantitativ studie över valberedningars sammansättning, dess struktur och styrelsers jämställdhetsutveckling sedan införandet av svensk kod för bolagsstyrning 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Nordin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; valberedning; styrelse; homosocial reproduktion; institutionell teori; resursberoende teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019). Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). LÄS MER