Sökning: "Sanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Sanna Persson.

 1. 1. The connection between household savings ratio and human development index : Which factors affect the household savings ratio?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Persson; Jerry Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Household savings; human development index HDI ; fixed effect regression model; Keynesianism; Maslow´s behavioral pyramid; permanent income hypothesis;

  Sammanfattning : This thesis investigates which factors affecting savings behavior by using a fixed effect regression model. To see what affects the household savings rate the following independent variables is considered: Natural logarithm of trend per capita income, natural logarithm of deviation from trend per capita income, growth of disposable income, real interest rate, inflation, wealth in relation to household disposable income, foreign savings in relation to disposable income, dependency ratio and human development index. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter inom area och omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Area och omkrets; Grundskola; Instrumentell förståelse; Matematiksvårigheter; Relationell förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad befintlig forskning visar kring elever med matematiksvårigheters förståelse samt att undersöka vilken form av förståelse som gynnar eleverna i störst grad inom area och omkrets, instrumentell- eller relationell förståelse. I litteratursökningsprocessen var utgångspunkterna instrumentell och relationell förståelse, area och omkrets samt matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Tydliggörande pedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om specialpedagogers utmaningar, hinder och möjligheter i arbetet med tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Prodell; Therése Persson; [2019]
  Nyckelord :specialpedagog; förskola; tydliggörande pedagogik; barn; specialpedagogik; arbetslag;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger beskriver sina utmaningar, hinder och möjligheter i sitt arbete med tydliggörande pedagogik. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex stycken specialpedagoger som är verksamma i en mellanstor kommun i östra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas upplevelser av förändringar i det vardagliga livet vid multipel skleros: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Löthgren; Sanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Multipel skleros; upplevelse; diagnos; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i ung ålder. Sjukdomsförloppet är varierande och präglas av oförutsägbarhet, vilket kan upplevas påfrestande för den drabbade individen. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys av svenskproducerad trindsäd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sanna Krüger Persson; [2019]
  Nyckelord :baljväxter; miljöpåverkan; humankonsumtion; livsmedel;

  Sammanfattning : Svenskproducerad trindsäd analyserades med hjälp av metoden livscykelanalys (LCA) för att undersöka produktionens miljöpåverkan samt identifiera de delar av produktionen som bidrar mest till miljöpåverkan. Trindsäd är baljväxter som odlas fram till mogen skörd, dvs de tröskas när de är torra. LÄS MER