Sökning: "Sanna Rålin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Rålin.

  1. 1. Motivering till att göra en livsstilsförändring vid diabetes mellitus typ 2. : En litteraturstudie om patientens upplevelse.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Kristian Persson; Sanna Rålin; [2015]
    Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; livsstilsförändring; motivation; patientens upplevélse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett växande hälsoproblem över hela världen och ökar i lägre åldrar. Idag är det drygt 387 miljoner människor i världen som har diabetes och troligtvis kommer det ske en ökning med 40 % under de kommande åren. LÄS MER