Sökning: "Sanna Sörman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Sörman.

  1. 1. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
    Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER