Sökning: "Sanna Sandberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanna Sandberg.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Anna Smedjeborg; Sanna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : - möjlighet eller begränsning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sanna Röök; Lena Sandberg; [2010]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; kompetensutveckling; mångkulturellt arbetssätt; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur två- och flerspråkiga barns olika språk påverkar varandra i förskolan, samt hur förskolan påverkar de olika språken. Vi vill även undersöka hur pedagogerna kan få kompetens, utbildning och hjälp att stödja dessa barn i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Får Gud plats i skolan? : en undersökning om den kristna elevens skolsituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :AnnaCarin Sandberg; [1998]
  Nyckelord :religionsdidaktik; Pingstkyrkan; kristna elever; mobbning; skapelseteori; evolution; etik; kulturmöte; religionsmöte;

  Sammanfattning : Många är de forskare som har ägnat sig åt problem med kulturmöten. Det har skrivits ett antal avhandlingar i ämnet kulturmöten i skolan idag. Främst har då invandrarnas kultur och religion kartlagts. Vad den svenska skolan gör för att bemöta t. LÄS MER