Sökning: "Sanna Solid"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sanna Solid.

 1. 1. Treatment of Historic, Sulphide-rich Mine Waste from Ljusnarsberg Using Alkaline By-products

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sanna Ekblom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alkaline by-products were used in a leaching test to study their effect on highly weathered, sulphide-rich mine waste from Ljusnarsberg for the attempt to neutralize the leachate and immobilize trace metals through precipitation of secondary minerals. Leaching was performed at liquid/solid ratio of 0.5-20 with 10 % alkaline material. LÄS MER

 2. 2. Solid Squares and Dynamic Circles, A Humanitarian Assessment of Prolonged Hostilities in Central Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Skarbro; [2014]
  Nyckelord :Public International Law; International Humanitarian Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar den pågående konflikten i Centralafrikanska republiken och dess angränsande länder, med särskilt fokus på regionen omfattande nordöstra Centralafrikanska Republiken, östra Chad och västra Sudan (CCS-regionen). Med anledning av dess orsakande av avsevärda civila förluster och dess efterlämnande av åtskilliga förstörda samhällen utgör konflikten en betydande angelägenhet för det internationella samfundet. LÄS MER

 3. 3. solid objects

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Sanna Marander; [2012]
  Nyckelord :The thing; Virginia Woolf; Publishing; Immaterial objects; Speculative realism; Collecting; Found objects;

  Sammanfattning : solid objects is a collection of objects and its cultural life, where the roles of the object, artist, collector, museum, writer, publisher and curator are suspended to reemerge in other possible forms. In this work the text becomes an object, the pocket a museum, the collection a persona, the artist its curator, the writer a sign. .. LÄS MER

 4. 4. Modellering och analys av en tågbroms

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sanna Andersson Eriksson; Paula Pukk; Erik Sjöberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektgruppen har fått i uppdrag att omskapa en befintlig CAD-modell av en tågbroms bestående av endast ytor till en sammanställning av solida, separata komponenter och delsystem. Modellen ska användas för att beskriva bromsens funktion och ligga till grund för FEM-analyser av kontaktförhållandet mellan belägg och skiva. LÄS MER

 5. 5. Finkultur Versus Fulkultur : En studie i hur lärare och elever förhåller sig till historiska källor kontra historiebaserad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Youssef Ghazala; [2009]
  Nyckelord :Analysmetod; Elevintervju; Elevenkät; Historiska källor; Historiska Länkar; Historiska referenser; Populär Historia; Populärkultur med historiskt tema; Populärkultur; Repertoar; Subjektiv Relevans; Dataspel; Lajv; Finkultur; Fulkultur;

  Sammanfattning : History has always been a doctrine with several qualities. Control over historical documentation has long served as a power tool for great men, where the victor wrote history as he or she wanted to. LÄS MER