Sökning: "Sanna Stormvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Stormvall.

  1. 1. “…biology tells us what goals are humane…” - Ett maktperspektiv på biologismens uppfattningar kring kön, sexualitet och “ras” i NRK:s programserie ”Hjernevask”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Sanna Stormvall; [2015-02-23]
    Nyckelord :vithet; heteronormativitet; biologism; public service; Hjernevask ;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att problematisera framställningar av maktordningarna; kön, sexualitet och ”ras” i NRK:s populärvetenskapliga dokumentärserie; ”Hjernevask” från 2010, samt hur dessa kan förstås ur ett maktperspektiv med fokus på poststrukturalistiska och postkoloniala teorier. Uppsatsen behandlar även vilka hegemoniska positioner som går att finna i serien. LÄS MER