Sökning: "Sanna Ward"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sanna Ward.

 1. 1. "Det är hennes show, inte min." : Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Axelmalm; Sanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Fathers; experiences; childbirth.; Fäder; upplevelser; barnafödande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan. Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande. LÄS MER

 2. 2. Incidens av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Sofia Thomasson; Sanna Wäppling; [2014]
  Nyckelord :Oropharyngeal dysphagia; stroke; incidence; Orofaryngeal dysfagi; stroke; incidens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dysfagi innebär avvikelser i den normala sväljningsfunktionen och är en vanlig funktionsnedsättning till följd av stroke. Tidigare studier har påvisat att incidensen av dysfagi i det akuta skedet efter stroke är 41-68 %. Kliniskt sett upplevs incidensen ha minskat de senaste tio åren. LÄS MER

 3. 3. "Man låter det rinna av en" - En studie om hur personalen hanterar den rättspsykiatriska arbetsmiljön.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :David Persson; Sanna Persson; [2012]
  Nyckelord :ward atmosphere; forensic psychiatric nursing staff; coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how staff in the forensic psychiatry care perceives their professional role and their work environment. The study also served to investigate how the ward atmosphere may be affected by the staffs’ different strategies and attitudes. LÄS MER

 4. 4. Re:Regional

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Sanna Alm; Ylva Hedin; [2008]
  Nyckelord :Regional planering; social och ekologisk hållbarhet; Greater Helsinki Vision 2050;

  Sammanfattning : “Re:Regional” is a diploma work by Sanna Alm and Ylva Hedin, for the Master’s Programme in Spatial Planning presented at the Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden. “Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition” was the starting point of this study. LÄS MER