Sökning: "Sanna malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Sanna malmö.

 1. 1. Modersmålets betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; Matilda Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare arbetar med de yngre flerspråkiga eleverna och vilken roll modersmålet har i deras språk- och kunskapsutveckling. Metoden har bestått av insamling och granskning av information som resulterat i nio referensgranskade studier, samt en rapport från Skolinspektionen. LÄS MER

 2. 2. Fritidspersonalens syn på arbetet med estetiska uttrycksformer i verksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Rahimic; Sandra Kvant; [2020]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; Fritidshem; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 4. 4. Nivåanpassad problemlösning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Elementary school; Mathematics; Middle school; Problem solving; Teaching aids analysis;

  Sammanfattning : In this thesis, two mathematics books are reviewed, Alma C Grundbok (1999) and Matte Direkt Borgen 6A (2004). In the review, the books section on problem solving has been the focus. The review has dealt with the number of problem solving in each book and at what level of knowledge these are aimed at. LÄS MER

 5. 5. SKOLSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PREVENTIVT ARBETE MOT PSYKISK OHÄLSA -EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Avenäs; Sanna Lennebo; [2019]
  Nyckelord :barn; elevhälsa; grundskola; kvalitativ studie; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i skolålder. Skolsköterskor har identifierats som en profession med goda möjligheter att arbeta preventivt inom detta område. Emellertid finns en avsaknad av riktlinjer för hur preventionsarbetet mot psykisk ohälsa ska utföras av denna profession. LÄS MER