Sökning: "Sanne Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanne Johansson.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledare och dess icke tillvaratagen kompetens inom elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Olsson; Sanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsoteam; utveckling; studie- och yrkesvägledning; förebyggande och hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : I dag har studie- och yrkesvägledare inte en självklar plats i elevhälsoteamet. Detta innebär försummad kompetens för elevhälsoteamet då yrkesrollen besitter stor kunskap inom anpassade studiegångar, information vid skolövergångar, studiemotivation m.m. LÄS MER

 2. 2. Vems är det reproduktiva ansvaret? En spegling av genus betydelse vid biståndsbedömning av försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanne Modin; Matilda Berggren; [2013]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Sanne Modin, Matilda Berggren Title: Who has the reproductive responsibility? – A reflection of gender roles in work with financial assistance [translated title] Supervisor: Yvonne Johansson Assessor: With this study our intent were to examine the Swedish social services workers view on financial assistance to contraceptive use. We wanted to look at this subject from a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Integrering av matematik i tematisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Johansson; Jon Sanne; [2009]
  Nyckelord :Matematik; Tematiskt arbete; Tematisk undervisning; Ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad lärare har för uppfattningar om att integrera matematiken i sin tematiska undervisning. Vi har också studerat om det finns några samband mellan lärares uppfattningar om matematik och deras användning av matematik i tematisk undervisning. LÄS MER