Sökning: "Sanne Jotorp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanne Jotorp.

 1. 1. Budgetlös styrning : Har Wallanders budgetlösa styrning stått sig oförändrad i närmare 40 år ochhar den varit ett vinnande koncept till framgång?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sanne Jotorp; Emelie Strandh; Katrin Wilhelmsson; [2010]
  Nyckelord :Budget; beyond budgeting; Handelsbanken and Wallander; Budget; budgetlös styrning; Handelsbanken och Wallander;

  Sammanfattning : Datum: 2010-06-03Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpFörfattare: Sanne Jotorp, Emelie Strandh och Katrin WilhelmssonHandledare: Esbjörn SegelodTitel: Budgetlös styrning - Har Wallanders budgetlösa styrning stått sig oförändrad inärmare 40 år och har den varit ett vinnande koncept till framgång?Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Handelsbankens budgetlösa styrning utvecklats sedan införandet för nästan 40 år sedan samt att studera om bankens framgång grundar sig på den budgetlösa styrningen.Metod: Undersökningen har formen av en fallstudie med en kvalitativ undersökningsmetodik har använts. LÄS MER

 2. 2. Ett företagsperspektiv på kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning : Vilka motiv kan finnas till ett bestyrkande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sanne Jotorp; Linnéa Olsson; [2009]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability reporting; assurance; legitimacy; stakeholders; Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; bestyrkande; legitimitet; intressenter;

  Sammanfattning :   Datum:           2009-05-29Författare:     Sanne Jotorp, [email protected]                        Linnéa Olsson, [email protected] LÄS MER