Sökning: "Sanne Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sanne Nilsson.

 1. 1. 0 per os : En analys av sjuksköterskors perspektiv på beslut att ge sondnäring till äldre individer med långt framskriden demenssjukdom

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sanne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :enteral feeding; PEG; NG-tube; dementia; autonomy; sondnäring; demens; PEG; nasogastrisk sond; autonomi;

  Sammanfattning : Sväljsvårigheter uppstår hos individer med avancerad form av demens som en del av sjukdomsprocessen. Det ställer krav på hälso- och sjukvården att bemöta dessa symtom när individen själv saknar den kognitiva förmågan att fullt hävda sin autonomi avseende nutritionsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Kan intag av resistent stärkelse typ 2 förbättra blodlipiderna hos vuxna individer? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lydia Nilsson; Sanne Persdotter; [2016-06-15]
  Nyckelord :Resistent stärkelse; RS; RS2; blodlipider; triglycerider; kolesterol; HDL; LDL; Resistant starch; blood lipids; riglycerides; cholesterol;

  Sammanfattning : Title: Can an intake of resistant starch type 2 improve blood lipids in adults? – A systematic review article.Authors: Lydia Nilsson and Sanne PersdotterSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 25, 2016Background: Dyslipidemia is strongly associated with an increased risk of developing cardiovascular disease. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : Konsultchefers distansledarskap under påverkan av ett dubbelt ledarskap i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pernilla Levén; Sanne Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Leadership; distance; distance leadership; staffing industry; management; consultant manager; consultant.; Ledarskap; distans; distansledarskap; bemanningsbranschen; chef; konsultchef; konsult.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ledarskap och hur ledarskap bedrivs på distans. Studien fokuserar på det ledarskap som sker i bemanningsbranschen där konsultchefen leder bemanningskonsulter på distans. I det ledarskap som utövas finns även en påverkan utav en tredje part som går att finna i det kundföretag som hyr in konsulterna. LÄS MER

 4. 4. "Läppstiftet är höjt som en kniv" - Skev flickighet i Sanne Näslings Kapitulera omedelbart eller dö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den digitala påverkan på individen : En kvalitativ studie om hur påverkan upplevs genom virtuell interaktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanne Nilsson; Linnea Schennings; [2014]
  Nyckelord :Påverkan; Sociala nätverk; Instagram; Träningsinspiration; Motivation; Attityd; Social prestige;

  Sammanfattning : Det moderna samhället och digitaliseringen bidrar till att det virtuella rummet blir en viktig del för många individer och deras vardag. Genom att ständigt ha möjlighet till uppkopplingen på diverse sociala nätverk har digitaliseringen bidragit till att face-to-face interaktioner allt oftare byts ut mot virtuella interaktioner. LÄS MER