Sökning: "Sanne Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sanne Nilsson.

 1. 1. "Självkänslan är låg, uppgivenheten stor och maktlösheten total" : Vikten av frivilligorganisationer för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanne Christensen; Johanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Government; homeless; ideal organizations; non-profit; public sector; voluntary organizations;

  Sammanfattning : The responsibility of the homeless has for a long time been a gray area. Voluntary organizations were founded because no one else was helping the homeless. Today the responsibility to take care of the homeless lies with the public sector and the respective municipalities. LÄS MER

 2. 2. Saknas läromedel i ämnet bild?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sanne Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Art teacher; teaching; teaching materials; textbooks; Bildlärare; lärande; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Abstract This thesis examines how art teachers work with teaching materials in their teaching and if they experience a need for a textbook for each grade 7, 8 och 9, as there is in mathematics and English. If a textbook could raise the status of the school subject art and how a textbook could be structured, contain. LÄS MER

 3. 3. 0 per os : En analys av sjuksköterskors perspektiv på beslut att ge sondnäring till äldre individer med långt framskriden demenssjukdom

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sanne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :enteral feeding; PEG; NG-tube; dementia; autonomy; sondnäring; demens; PEG; nasogastrisk sond; autonomi;

  Sammanfattning : Sväljsvårigheter uppstår hos individer med avancerad form av demens som en del av sjukdomsprocessen. Det ställer krav på hälso- och sjukvården att bemöta dessa symtom när individen själv saknar den kognitiva förmågan att fullt hävda sin autonomi avseende nutritionsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Kan intag av resistent stärkelse typ 2 förbättra blodlipiderna hos vuxna individer? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lydia Nilsson; Sanne Persdotter; [2016-06-15]
  Nyckelord :Resistent stärkelse; RS; RS2; blodlipider; triglycerider; kolesterol; HDL; LDL; Resistant starch; blood lipids; riglycerides; cholesterol;

  Sammanfattning : Titel: Kan intag av resistent stärkelse typ 2 förbättra blodlipiderna hos vuxna individer? – En systematisk översiktsartikel Författare: Lydia Nilsson och Sanne Persdotter Handledare: Heléne Bertéus Forslund Examinator: Frode Slinde Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2016-05-25 Bakgrund: Dyslipidemi är en av de största riskfaktorerna för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Flera studier gjorda på råttor har visat en klart lipidförbättrande effekt av resistent stärkelse (RS). LÄS MER

 5. 5. Ledarskap på distans : Konsultchefers distansledarskap under påverkan av ett dubbelt ledarskap i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pernilla Levén; Sanne Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Leadership; distance; distance leadership; staffing industry; management; consultant manager; consultant.; Ledarskap; distans; distansledarskap; bemanningsbranschen; chef; konsultchef; konsult.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ledarskap och hur ledarskap bedrivs på distans. Studien fokuserar på det ledarskap som sker i bemanningsbranschen där konsultchefen leder bemanningskonsulter på distans. I det ledarskap som utövas finns även en påverkan utav en tredje part som går att finna i det kundföretag som hyr in konsulterna. LÄS MER