Sökning: "Sanne Persdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanne Persdotter.

  1. 1. Kan intag av resistent stärkelse typ 2 förbättra blodlipiderna hos vuxna individer? – En systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Lydia Nilsson; Sanne Persdotter; [2016-06-15]
    Nyckelord :Resistent stärkelse; RS; RS2; blodlipider; triglycerider; kolesterol; HDL; LDL; Resistant starch; blood lipids; riglycerides; cholesterol;

    Sammanfattning : Title: Can an intake of resistant starch type 2 improve blood lipids in adults? – A systematic review article.Authors: Lydia Nilsson and Sanne PersdotterSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 25, 2016Background: Dyslipidemia is strongly associated with an increased risk of developing cardiovascular disease. LÄS MER