Sökning: "Sanne Wintter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanne Wintter.

  1. 1. Children of the Nation : A Theoretical Study of the (Im)migrant Child’s Cultural Position

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sanne Wintter; [2016]
    Nyckelord :Nationalism; Globalization; Culture; Migration; Children;

    Sammanfattning : .... LÄS MER