Sökning: "Sara Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Öhman.

 1. 1. Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri : En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Axelsson; Emelie Öhman; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på totalt kapital; K I-tal; Basel-avtalen; pecking order och trade-off;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta i halsen : En jämförelse mellan endotrakealtub och larynxmask. Kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Lundahl; Sara Öhman; [2018]
  Nyckelord :postoperativ smärta; larynxmask; endotrakealtub; anestesisjuksköterska; perioperativ vård; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en operation där en patient ska sövas är en fri luftväg av största betydelse för att bibehålla alla vitala funktioner. Att etablera en fri luftväg kan göras med hjälp av olika metoder, bland annat svalgtub, nästub, maskventilation, larynxmask eller endotrakeal intubation. LÄS MER

 3. 3. "Det är väl dags att få någonting tillbaka" : En diskursanalys av känslor och makthierarkier i två välgörenhetsgalor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Malin Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Välgörenhet; engagemang; diskurs; gåvor; makthierarkier;

  Sammanfattning : Välgörenhet är ett stort samtida fenomen och så även välgörenhetsgalor. Vissa har argumenterat för biståndsarbete och välgörenhet har två sidor, altruism och egenintresse (Öhman, 2000). LÄS MER

 4. 4. Man ändrar inte åsikt bara för att man tvingas byta linje - En studie om politisk representation i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara-Carin Öhman; [2014]
  Nyckelord :representation; politisk representation; demokratiteori; rollteori; shape shifting representation; folkvalda; förtroendevalda; social representation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Representative democracy is the most fast growing political system in the world. The politician, however, plays various roles within his representative assignment. This paper shows that there are divergence between the representatives’ normative position and her political actions. LÄS MER

 5. 5. Från landsting till region - En studie av New Public Management i bildningen av Sveriges första regioner

  L3-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Friman; Sara-Carin Öhman; [2014]
  Nyckelord :region; regionalisering; New Public Management; förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tredelade statsapparatens traditionella utformning befinner sig i en förändringsprocess. Staten delegerar alltmer ansvar åt de regionala och kommunala nivåerna, samtidigt som landsting slås samman till självstyrande enheter kallade ”regioner”. LÄS MER