Sökning: "Sara Österåker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Österåker.

  1. 1. Lekens betydelse utifrån förskollärarens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om förskollärarens kunskap och kompetens kring barns sätt att lära och utvecklas genom lekens olika uttrycksformer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Johan Phalm; Sara Österåker; [2011]
    Nyckelord :lärande; utveckling; kompetens;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågor kring lekens betydelse för barns lärande och utveckling utifrån förskollärares perspektiv. Studien har innehållit intervjuer med förskollärare som fått möjlighet att uttrycka uppfattningar om leken och dess inverkan på utvecklingen och lärandet... LÄS MER