Sökning: "Sara Österlind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Österlind.

 1. 1. Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse : Upplevelser hos kroppsarbetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Trendevski; Sara Österlind; [2020]
  Nyckelord :Motivation; work motivation; leadership; skilled workers;

  Sammanfattning : Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Kompanjon : A walking aid for the elderly

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Flygar; Emilila Österlind; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att ta fram ett gånghjälpmedel för äldre som reducerade risken för fall och därmed ökade personens oberoende. Detta med avseende på både design och funktion. Användare för produkten var i första hand äldre i fjärde åldern som var i behov av gånghjälpmedel som underlättar förflyttningar. LÄS MER