Sökning: "Sara Öström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Öström.

 1. 1. "Jag blev beskjuten" : När det man riskerar i ett yrke blir verklighet, väljer man då att stanna kvar?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Charlott Castegren; Sara Öström; [2010]
  Nyckelord :riskyrke; risk; hot; KASAM; organisationskultur; engagemang; sociologi;

  Sammanfattning : Vår undersökning påbörjades med ett starkt intresse och en uppriktig undran vad det var som drev människor som arbetade inom riskfyllda yrken att fortsätta med sina yrken efter att de utsatts för en konkret risk, till exempel att som polis bli skjuten i tjänsten. Eftersom vi hade lite föreställningar om varför och eftersom det inte heller verkade finnas någon forskning på området valde vi att själva generera en Grundad Teori för att få en förklaring. LÄS MER

 2. 2. Svensk kod för bolagsstyrning: Kvalité eller inte? : En granskning av kvalitetsbedömningen för svenska bolagsstyrningsrapporter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Fallemark; Sara Öström; [2009]
  Nyckelord :bolagsstyrning; svensk kod för bolagsstyrning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi arbetat utifrån problemformuleringen; Vilken kvalité har bolagsstyrningsrapporterna i Sverige samt hur kan granskning av kvalitén utföras?, vilket har lett till att vi har utfört en jämförande studie där vi utefter fyra kriterier på kvalité försökt kartlägga vilken kvalité de svenska bolagsstyrningsrapporterna håller ur ett aktieägarperspektiv.En bolagsstyrningsrapport är en rapport som framställs av bolaget själv där de har utgått från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) för att redogör för det egna bolagets styrning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor söker efter information, män vill bli uppdaterade : Genusperspektiv på revisionsmöten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Fallemark; Sara Öström; [2008]
  Nyckelord :Revision; Genus; Kommunikation;

  Sammanfattning : På 70-talet startades en debatt om skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön och ordet genus kom att bli benämningen på det sociala könet. Forskare idag menar att det inte är en slump att kvinnor oftare än män väljer yrken som kräver en högre social kompetens, då könen besitter olika egenskaper. LÄS MER