Sökning: "Sara Adamsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Adamsson.

 1. 1. Att integrera trygghet i planeringen : En fallstudie av Örebro kommuns trygghetsarbete i Vivalla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Adamsson; [2013]
  Nyckelord :trygghet; rädsla; trygghetsarbete; Örebro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Styrelseproffs - Finns de?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Catharina Adamsson; Sara Vedin; [2011]
  Nyckelord :Board; Professional; Professionalization; Styrelseproffs; Corporate Governance;

  Sammanfattning : During the past two decades a new expression has emerged in Swedish business linguistics: Styrelseproffs (appr. Board Professional). The aim of this paper is to study whether a board member legitimately can be considered a professional. This is investigated through the eyes of the theoretical framework of professionalization. LÄS MER