Sökning: "Sara Af Klintberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Af Klintberg.

  1. 1. Körsång på schemat : En intervjustudie om effekterna av körsång där deltagande är obligatoriskt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

    Författare :Sara af Klintberg; [2020]
    Nyckelord :chorus singing; singing in a chorus; health; obligatory chorus; amateur chorus; the leader of the chorus; kör; körsång; hälsa; obligatorisk kör; amatörkör; körledare;

    Sammanfattning : Forskning på körsång har visat resultat som tyder på att körsång har positiva effekter för människors hälsa och välbefinnande på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka de upplevda effekterna av att sjunga i kör där deltagandet är obligatoriskt. LÄS MER